Judge Nelson preparing white oak splits for rib basket